วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในธุรกิจเครือข่ายซึ่งมุ่งเน้นสังคม แห่งการช่วยเหลือและแบ่งปันพร้อมทั้งสร้างและพัฒนา ธุรกิจเครือข่ายไปทั่วอาเซียนเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

พันธกิจ

มุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีคุณค่า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพื่อสร้างความพึ่งพอใจ แก่ผู้บริโภค

เป้าหมาย

เรามุ่งมั่นสร้างรอยยิ้มและความสุข ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ มีคุณภาพ ด้วยการบริการอย่างอ่อนโยนเพื่อความ พึงพอใจแก่ทุกคน

Login

เข้าสู่ระบบเครือข่าย ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัยและใช้งานได้สะดวกครบวงจร

EVENT | ข่าวกิจกรรม

NEWS | ข่าวประชาสัมพันธ์

สนใจสอบถามผลิตภัณฑ์ SPTM